Browser…er det ligesom Apple? 4 ting jeg har lært som IT-frivillig

350.000 ældre har aldrig været på internettet. Sådan lyder overskriften på en artikel på dr.dk i dag. Tallene stammer fra en undersøgelse lavet af Teknologisk Institut om ældres oplevelser med ny teknologi og digital selvbetjening. Men en ting er at have været på internettet, en anden ting er at være fortrolig og selvkørende med mediet. Det er en af de vigtige ting, jeg har lært, siden jeg i foråret begyndte at arbejde som IT-frivillig. Som IT-interesseret antropolog har jeg altid været optaget af relationerne mellem mennesker og teknologi, alligevel har det konkrete møde med de mennesker, der har svært ved den øgede digitalisering, gjort mig opmærksom på, hvor stor barrieren mellem politiske ambitioner og hverdagspraksis kan være. Hvad der skaber værdi for myndighederne, er nemlig ikke nødvendigvis det, der skaber værdi for borgerne. Her er 4 ting jeg (foreløbig) har lært:

1. Brug af selvbetjeningsløsninger forudsætter implicit viden. Hvis du er fortrolig med teknologi, tænker du ikke over, hvor mange handlinger du reelt udfører, når du tænder computeren og klikker ind på en hjemmeside. Men hvis det er nyt for dig skal hvert trin ekspliciteres og er en mulig stopklods for at komme videre i processen. Hvordan tænder man computeren? Hvordan bruger man et tastatur? Hvor er internettet henne? Hvad er en adresse for noget? Hvordan styrer man pilen? Forestil dig, at du står i et ukendt land, hvor du hverken kan sproget eller har et kort og hver evig eneste handling bliver et spørgsmål om, hvad gør jeg nu? Prøv at tænd computeren og tæl hver gestik, hvert øjeblik du orienterer dig visuelt, hver handling sammen, og det er ikke svært at forstå, hvor tung og umulig processen kan synes.

2. IT-færdigheder kræver kontinuerlig læring. I offentlige statistikker er der tit fokus på, hvorvidt folk har været på internettet eller ej. Brug ses her som et enten/eller spørgsmål. Men i praksis er gode IT-færdigheder meget mere omfattende, og du er først for alvor selvkørende, når du mestrer evnen til kontinuerligt at lære dig selv nyt. Gadgets har en kort levetid. Styresystemer, programmer og hjemmesider bliver hele tiden opdateret og skifter udseende i jagten på “det nye”. For de IT-fortrolige kan det også være et irritationsmoment, men for dem, der ikke er det, kan en lille ændring blive en decideret stopklods. Her er det mest brugervenlige nemlig det mest velkendte. Men den digitale verden er flygtig og omskiftelig. Du kan ikke lære den at kende én gang og så følge det som en fast opskrift for altid. Læringsprocessen er uden ende, og gode IT-færdigheder bliver derfor et spørgsmål om at tilegne sig basis viden og teknikker, der muliggør fortsat læring. Det kræver tålmodighed.

3. Usikkerhed er en betydningsfuld faktor. “Det er nok bare mig, der er dum” eller “jeg tør ikke røre ved kontrolpanelet” er sætninger, jeg hører rigtig meget. Når folk dukker op, er det med bevidstheden om, at de ikke kan finde ud af noget, som de tror alle andre kan. En følelse af at være hægtet af. Mange oplever, at de pludselig bliver afhængige af andres hjælp, og hvorvidt familie eller venner lige har tid. Den grundlæggende usikkerhed påvirker også læringssituationen, fordi man er bange for at begå fejl. Man tør ikke trykke på knappen, for hvad nu hvis man får sig rodet ud i noget, man ikke kan overskue konsekvenserne af eller korrigere. Hvis gode IT-færdigheder kræver kontinuerlig læring, så skal du også turde hele tiden at prøve nyt. Hvis modet mangler, kommer du ikke ret langt.

4. Tvang er ikke motiverende. Forandringer, du ikke selv har bedt om kan være svære at acceptere, især hvis de griber ind i veletablerede rutiner og gør, at du lige pludselig ikke kan gøre basale ting, som du førhen mestrede. At få udbetalt sine feriepenge eller overføre penge til en anden konto i banken bliver lige pludselig en kamp eller pålagt nye gebyrer. Det, der var, fungerede måske fint for den enkelte, hvorimod det nye digitale kræver masser af investeringer både af tid, penge og menneskelige ressourcer. Hvis du aldrig for alvor har prøvet at bruge en computer, er det et langt sejt træk at blive digitalt selvkørende. Her er en lang kø i banken ikke motivation nok. Gevinsten skal være investeringerne værd, ellers er det svært at holde dampen oppe i læringsprocessen.